NEWS

Reconeixement a les empreses de la 10a edició Programa Accelera el Creixement

El dijous dia 7 de juliol de 2022, en un acte celebrat a l’Escola Industrial, s’ha lliurat el reconeixement a les 48 empreses de la província de Barcelona, que han finalitzat la seva participació en la desena edició del programa, entre les que hi havia l’empresa de Molins de Rei, BoxZero.

En aquestes deu edicions, ja han passat pel programa 497 empreses i s’ha rebut prop de 900 candidatures.

Durant nou mesos, el programa ‘Accelera el Creixement’ facilita a les empreses que hi participen 78 hores de formació: 40 de consultoria personalitzada i 38 en sessions grupals. Tota la formació es fa amb consultors i professionals de prestigi que tenen una llarga experiència en gestió de negocis. S’hi tracten aspectes claus per al creixement empresarial com són la transformació digital, la internacionalització, el finançament, la comercialització i la gestió dels equips directius, i cada empresa acaba desenvolupant el seu pla específic de creixement.

Pel que fa a la dimensió de les empreses participants, la mitjana és de 20 treballadors. El 54% tenen entre 10 i 49 treballadors; un 38% són microempreses (de menys de 10 treballadors) i un 7% tenen entre 50 i 249. Pel que fa a la antiguitat, la mitjana és de 23 anys; la majoria d’empreses participants són empreses ja consolidades en el seu sector (el 44% dels participants tenen una trajectòria empresarial de més de 20 anys) i un 29% de menys de 10.

Finalment, un 57% de les pimes participants provenen del sector industrial i tenen una facturació aproximada d’uns 3M€ anuals.

Per comarques, provenen majoritàriament del Vallès Occidental (24%), Baix Llobregat (18%) i Vallès Oriental (14%). L’Anoia i el Garraf són les comarques amb menor representació.

Subvenció per a la millora d'actuacions relacionades amb la Diagnosi Indústria 4.0 realitzat per l'Assessora Acreditada per Acció Francesca Torrell (Indael SL). Amb el suport de:
logo accio
Scroll to top